Autor ivan Dana 16.07.2013 u 07:46 | Kategorija Povrtlarstvo | Nema komentara

Grah je najznačajnija povrtlarska kultura u ishrani ljudi, jer ima visok sadržaj bjelančevina, veliki broj aminokiselina i veliku hranidbenu vrijednost. Osim po morfološkim razlikama, po kojima ga svrstavamo u niske i visoke tipove, grah dijelimo na mahunare i zrnaše. To znači da se neke odlike, u ishrani ljudi, više koriste kao zrno u voštanoj zriobi […]

Autor ivan Dana 14.11.2012 u 10:02 | Kategorija Herbicidi | Nema komentara
lotus 300 sl

Lotus 300 SL je selektivan sistemično kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi,merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj, jaroj pšenici i ječmu proizvođača Pinus TKI d.d. Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska  cijena: ( nije dostupna ) PRIMJENA: Šećerna repa (ne sjemenski usjev) – pelinolisna ambrozija (Ambrosia […]

Autor ivan Dana 14.11.2012 u 09:52 | Kategorija Herbicidi | Nema komentara

Loret je selektivan sistemično kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova iz porodice glavočika na šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu proizvođača Sinochem Ningbo Ltd. Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska cijena: 820,00 Kn / 1 litra ( bez PDV-a ) PRIMJENA: Šećerna […]

Autor ivan Dana 14.11.2012 u 09:31 | Kategorija Herbicidi | Nema komentara
lontrel 300

Lontrel 300 je selektivan sistemično kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova  u šećernoj repi, merkantilnom kukuruzu, ozimoj uljanoj repici i luku iz lučice proizvođača Dow AgroSciences V.m.b.H. Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: povrćarstvo, ratarstvo Orijentacijska cijena: 820,00 Kn / 1 litra ( bez PDV-a ) PRIMJENA: Šećerna repa (ne sjemenski […]

Autor ivan Dana 09.11.2012 u 04:07 | Kategorija Herbicidi | Nema komentara
dual gold ec

Dual Gold 960 EC je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih travnih korova te nekih jednogodišnjih sjemenskih širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i duhanu proizvođača Syngenta Crop Protection AG. Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju Namjena sredstva: herbicid Područje primjene: ratarstvo Orijentacijska cijena: 170 Kn / 1 litra (bez PDV-a) PRIMJENA: Kukuruz za […]

Autor ivan Dana 17.10.2012 u 10:23 | Kategorija Zakoni | Nema komentara

HRVATSKI SABOR 3637 Na temelju članka 88.L488626 Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UREčENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Proglašavam Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2009. godine. Klasa: 011-01/09-01/197 Urbroj: 71-05-03/1-09-2 Zagreb, 7. prosinca 2009. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O […]